Click to read our English information SWE

Styr- och övervakningsenheter

Visa:
KSUB är en styr och övervakningsenhet för 2 spjällgrupper om vardera 2 spjäll. Avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar.
SUSA är en styr och övervakningsenhet för 2 spjällgrupper max 4 spjäll. Avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar.
SUSB-E är en expansionsenhet som används för att tillsammans med styr och övervakningsenheten SUSB övervaka brand/ brandgasspjäll. Möjlighet att ansluta max 4 spjäll i 4 grupper.
SUSB-E8 är en expansionsenhet som används för att tillsammans med styr och övervakningsenheten SUSB övervaka brand/ brandgasspjäll. Möjlighet att ansluta max 18 spjäll i 8 grupper.
KSUE är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll. Möjlighet att ansluta max 16 spjäll i 8 grupper.
KBOX är en kopplingsbox för att på ett enkelt sätt koppla ihop ställdonen med den 4-tråds kabel som går till styr och övervakningsenheten. KBOX innehåller också en tryckomkopplare för lokal test av spjäll.
Copyright www.webdesigner-profi.de

Vill du veta mer? Kontakta oss.

Om du vill ha mer information fyll i detta formulär.
Vi kommer att kontakta dig snarast.
Fyll i alla obligatoriska fält.