Nyheter

Öppet hela sommaren – både i Stockholm och Lomma

Öppet hela sommaren – både i Stockholm och Lomma

Öppet hela sommaren – både i Stockholm och Lomma.

Vi håller öppet för beställningar och leveranser hela sommaren både i Stockholm och Lomma.

Det kommer inte några prishöjningar på rektangulära kanaler under resterande delen av året. Vi har alltså lyckats hålla samma priser sen förra året. Detta tack vare strategiska inköp av råvaror och med långsikt samarbete med våra leverantörer.

Vi på Grundström i Lomma AB önskar en riktigt härlig sommar!

Ny prislista för Rektangulära kanaler & detaljer 2022

Prisavisering-November

Stålpriserna fortsätter att stiga på den internationella stålmarknaden. Orsaken till detta är att efterfrågan på stål är större än utbudet, det beror delvis på nedläggningen av flera stålverk orsakade av Corona-pandemin.

Därför måste vi nu göra ytterligare prisjustering från och med den 15 November 2021.

På grund av den stora osäkerheten om stålprisernas utveckling kan vi för närvarande inte informera om de exakta justeringarna.

Med vänliga hälsningar
Peter Grundström
Grundström i Lomma AB

Prisavisering

Prisavisering

Stålpriserna på den internationella stålmarknaden har stigit markant. Orsaken till detta är att efterfrågan på stål är större än utbudet, det beror delvis på nedläggningen av flera stålverk orsakade av Corona-pandemin.

Därför måste vi nu göra en prisjustering från och med den 1 maj 2021.

På grund av den stora osäkerheten om stålprisernas utveckling kan vi för närvarande inte informera om de exakta justeringarna.

Med vänliga hälsningar
Peter Grundström
Grundström i Lomma AB

www.grundvent.se