Click to read our English information SWE

RPM-V

Luftflödesregulatorerna är avsedda för system med variabel luftvolym som används för tilluft eller frånluft. Med regulatorn installerad kan den mängd luft som tillförs varje enskilt rum eller arbetsutrymme vara variabel över tid och ändras beroende på tillfälliga behov.

Den totala effekten hos luftkonditioneringsanläggningen kan vara lägre. Det variabla systemet möjliggör en mer ekonomisk drift av luftkonditioneringssystemet samtidigt med en individuell komfort i lokalerna.

Dokumentation
Teknisk specifikation
Copyright www.webdesigner-profi.de

Vill du veta mer? Kontakta oss.

Om du vill ha mer information fyll i detta formulär.
Vi kommer att kontakta dig snarast.
Fyll i alla obligatoriska fält.