Click to read our English information SWE

SUSB-E8

Expansionsenheten används för att tillsammans med Styr och Övervaknings-enheten övervaka brand/ brandgasspjäll.

Då antalet spjäll överstiger det antal som direkt kan anslutas till aktuell styr och övervakningsenhet ökas antalet ingångar med expansionsenheter. En eller flera kan anslutas. Någon övre gräns finns inte.

Varje expansions-enhet kan driva maximalt 18 spjäll av typen Belimo BF24 och är försedd med 8 grupper. Således kan alla ingångarna ha dubbla spjäll om så önskas.

2 grupper kan i undantagsfall ha 3 spjäll. Tänk på det försvårade underhållet av en sådan lösning.

Dokumentation
Beskrivning
CE-intyg
Copyright www.webdesigner-profi.de

Vill du veta mer? Kontakta oss.

Om du vill ha mer information fyll i detta formulär.
Vi kommer att kontakta dig snarast.
Fyll i alla obligatoriska fält.